Konkurs Zostań św. Mikołajem z dottore

Zostań św. Mikołajem z dottore
 
Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć w komentarzu pod postem na fun' page dottore na Facebooku na pytanie:
„ Kogo i dlaczego chciałbyś obdarować kuracją ochronną City na dzień?” oraz wpisać imię tej osoby w komentarzu.
 
Nagrodą w konkursie są dwie kuracje ochronne City na dzień.
 
Ogłoszenie wyników nastąpi 5.12.2017 r. ok. godz. 12.00 !! :)
 
Udostępnijcie proszę posta, by jak najwięcej osób miało szansę obdarować kogoś ze swoich bliskich prezentem :)
 
 
POWODZENIA!
 
 

-----------------------------------------------------------------------

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Konkurs rozpoczyna się 1,12, 2017 i będzie trwał do 5.12.2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 5.12.2017 r. ok. godz. 12.00 na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne oraz dobrowolne.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych pozostawionych w komentarzu oraz na przetwarzanie danych w celach działań marketingowych. Zwycięzca po rozwiązaniu konkursu jest zobowiązany pozostawić swój komentarz przez przynajmniej 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 5. Nagrodą w konkursie jest kuracja ochronna City na dzień.
 6. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć w komentarzu pod postem na pytanie: „ Kogo i dlaczego chciałbyś obdarować kuracją ochronną City na dzień?” oraz wpisać Imię tej osoby w komentarzu.
 7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.
 8. Komisja Konkursowa dokona wyłonienia zwycięzcy wśród osób, które spełniły kryteria konkursu i zastosowały się do regulaminu konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie odwołanie organizacji konkursu w przypadku, gdy do konkursu przystąpi zbyt mała ilość osób tj poniżej 10 osób. 
 10. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wadliwych nagród lub opóźnienie z winy poczty lub innego kuriera.
 11. Nagroda nie podlega również wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres biuro@dottore.plz podaniem powodu oraz dokładnych danych osobowych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 12. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie posta konkursowego na portalu www.facebook.pl 
 13. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego materiału w celach marketingowych dottore cosmeceutici sp. z o.o. sp.k
 15. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 z późn. zmianami).
 16. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Serwis Facebook.com nie jest organizatorem konkursu, ani nie jest fundatorem nagród. Konkursu.
 17. Serwis Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu

 

 

 • Nie zatrzymuj czasu. Niech biegnie przed Tobą!